Om

Vi vill förbättra livskvaliteten för anhöriga i Värmland genom att ge anhöriga som vårdar och stöttar en närstående ökade möjligheter att må bra i sin roll.

Runt om i Europa blir vår befolkning äldre, det leder bland annat till utmaningen att fler personer behöver vårdas med mindre resurser. En viktig del för att klara av de utmaningar som uppkommer är de frivilliga insatser som görs av befolkningen, på engelska kallat informal care. Därför initierade tio partners EU -Interreg projektet In For Care. Region Värmland är en av parterna i detta projekt som består av deltagare från sex olika länder.

Region Värmland har fokuserat på personer som har rollen anhörig – den som stöttar en medmänniska som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålderdom behöver hjälp med att klara sin vardag. De anhöriga har fått berätta om sin verklighet, med motgångar och framgångsfaktorer, för att hitta vad de behöver för stöd. Projektet har nu nått sitt sista år och det är dags att testa de verktyg vi tagit fram för att göra en skillnad för de anhöriga.

Ett av fokusområdena har varit att manga anhöriga inte identifierar sig själv som en anhörig som kan få stöd samt att många inte ens vet att det finns stöd att få för anhöriga som vårdar, stöttar och/eller hjälper en anhörig som är I behov av det.

Genom denna kampanj så vill vi göra det enklare att få tag på rätt person som du kan fråga kring om just DU har rätt till någon form av stöd.

 

https://northsearegion.eu/in-for-care/