Årjäng

Anhörigstöd finns i flera former

 Demens

 • Dagverksamhet
 • Stöd och handledning av demenssjuksköterska
 • Växelvård/korttidsplats
 • Avlastning i hemmet med biståndsbeslut  gratis upp till 10 tim/månad därefter enligt taxa

 Missbruksproblematik

 • Stöd hos drogterapeut

Långvarig sjukdom

 • Växelvård/korttidsplats
 • Avlastning i hemmet med biståndsbeslut gratis upp till 10 tim/månad därefter enligt taxa
 • Trygghetslarm

Funktionsnedsättning

 • Dagverksamhet
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse
 • Trygghetslarm

Läs mer på arjang.se