Arvika

Genom Arvika kommuns Anhörigcentrum erbjuds stödjande samtal, information, råd och vägledning, samtalsgrupper samt caféträffar med olika teman i form av föreläsningar. Det finns också möjlighet till avlösning i hemmet med 15 timmar per månad som är avgiftsfria.

Läs mer på arvika.se