Eda

Eda Kommun erbjuder flera olika former av stöd och avlösning, bland annat:

  • kostnadsfri avlösning i hemmet,
  • avlösning/växelvård på korttidsenhet och
  • anhöriggrupper.

Läs mer på eda.se