Grums

Anhörigstödet i Grums erbjuder kostnadsfria serviceinsatser i form av:

  • Café Träffpunkten
  • information om vilket stöd som finns
  • information om vart man vänder sig i kommunen beroende på stödbehov
  • efter önskemål gör vi även hembesök eller tar emot besök
  • anhöriggrupp

Läs mer på grums.se