Karlstad

För att klara av att göra det behöver du ibland själv också få stöd. Oavsett om du är förälder, mor-eller farförälder, syskon, barn, make/maka, partner, sambo eller vän så finns Karlstads kommuns anhörigstöd till för dig.

Vi utgår alltid från din unika situation och dina behov.

Karlstad kommun erbjuder bland annat:

  • samtal,
  • kunskap,
  • tematräffar,
  • vägledning,
  • personlig koordinator,
  • må bra som anhörig och
  • avlastning.

Vill du träffa en koordinator för anhöriga? 

Maj till oktober 2019 kommer det att finnas en koordinator för anhöriga inom Karlstad kommun. Denna tjänst är under utveckling och du som anhörig kommer tillsammans med Linda att komma överens om vad hon kan stödja dig i. Tjänsten är kostnadsfri och Linda jobbar under sekretess och har tystnadsplikt.

 

Vill du veta mer? Kontakta

Linda Gödebu -koordinator för anhöriga

tel: 0724-690327

Anhöriga till äldre eller långvarigt sjuka

Lennart Johansson, besöks på Rosenbadsgatan 2
Tel.054-540 54 88
lennart.johansson2@karlstad.se

Anhöriga till personer med funktionsnedsättning

Carin Wallman, besöks på Rosenbadsgatan 2
054-540 55 14
carin.wallman@karlstad.se

Anhöriga till personer med demenssjukdom

Mia Ahlström, besöks på Rosenbadsgatan 2
054-540 55 16
mia.ahlstrom@karlstad.se

Kristina Ojala, besöks på Rosenbadsgatan 2
054-540 55 16
kristina.ojala@karlstad.se

Anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning

Maria Schnelzer, besöks på Tingvallagatan 11
054-540 52 21
maria.schnelzer@karlstad.se

Anhöriga till personer med problematiskt bruk av alkohol/droger eller spel om pengar

Anna-Lena Larsson Terp, besöks på Västra Torggatan 18
054-540 84 82
anna-lena.larsson.terp@karlstad.se

Mer om Karlstads kommuns anhörigstöd

Läs mer på karlstad.se