Karlstad

För att klara av att göra det behöver du ibland själv också få stöd. Oavsett om du är förälder, mor-eller farförälder, syskon, barn, make/maka, partner, sambo eller vän så finns Karlstads kommuns anhörigstöd till för dig.

Vi utgår alltid från din unika situation och dina behov.

Karlstad kommun erbjuder bland annat:

  • samtal,
  • kunskap,
  • tematräffar,
  • vägledning,
  • personlig koordinator,
  • må bra som anhörig och
  • avlastning.

Läs mer på karlstad.se