Munkfors

Vilken typ av stöd du kan få beror på vilka behov du har och vilken livsituation du befinner dig i. Exempel på anhörigstöd kan vara avlösning i hemmet. En annan typ av stöd är samtalskontakt, enskilt eller i grupp där du träffar andra anhöriga.

Läs mer på munkfors.se