Storfors

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Anhörigstödet i Storfors är kostnadsfritt och erbjuder:

  • Stödsamtal i form av hembesök och telefonsamtal
  • Vägledning
  • Träffpunkt för personer med demensproblematik
  • Anhörigträffar

Läs mer på storfors.se