Sunne

Anhörigstöd i Sunne erbjuder:

  •  Anhörigträffar för social samvaro, information eller föreläsningar
  •  Anhöriggrupper
  •  Stödsamtal, hembesök
  •  Anhörigcafé som är en träffpunkt för ALLA anhöriga
  •  Anhörigkort

Läs mer på sunne.se