Sunne

Anhörigstöd i Sunne erbjuder:

  •  Anhörigträffar för social samvaro, information eller föreläsningar
  •  Anhöriggrupper
  •  Stödsamtal, hembesök
  •  Anhörigcafé som är en träffpunkt för ALLA anhöriga
  •  Anhörigkort

Kontakta

Helena Pettersson
helena.pettersson@sunne.se
0565-16337

Ewa Skoglund
ewa.skoglund@sunne.se
0565-16306

Läs mer på sunne.se