Torsby

Stöd till anhörigvårdare för att möjliggöra kvarboende för den närstående, till exempel:

  • Kostnadsfri avlösning i hemmet
  • Mobila demensteamet
  • Daglig verksamhet

Läs mer på torsby.se